Kunnskap og inspirasjon

For både foreldre og fagfolk

Hvordan håndtere sinte barn

Føler du deg overveldet og usikker på hvordan du skal håndtere situasjonen når barnet ditt er sint? Følelsen sinne, både hos barnet og hos oss som foreldre, kan være tøffe utfordringer å håndtere. Men husk, du er ikke alene. Her er noen verdifulle verktøy og perspektiver som kan hjelpe deg på veien til å skape mer ro hos deg selv, og god forståelse for barnet.

Pust rolig

Når sinnet flammer opp hos barnet, er det lett å bli revet med og miste fotfestet. Men vil det være mulig å prøve noe annet? Stopp opp og ta et dypt pust. Prøv å hente fram roen i deg selv før du reagerer på barnets atferd.

Om barnet er sint og gråter fordi det ikke fikk lov til å leke lenger, kan du ta noen dype åndedrag og si rolig: "Jeg skjønner at du er sint og lei deg fordi du vil fortsette å leke. Jeg vet at det er gøy...

Les mer..

Slik utvikler du sunne skjermvaner for barnet ditt

Er du som forelder bekymret for barnets skjermbruk? Det er ikke alltid lett å finne balansen mellom å la barnet utforske den digitale verdenen og å begrense skjermbruken. Men å utvikle sunne skjermvaner hos barnet ditt er ganske avgjørende for barnets trivsel og utvikling.

Her er noen tips som kan hjelpe deg til å skape en balansert og sunn skjermbruk hos ditt barn: 

Sett klare og realistiske grenser

Det er viktig å sette klare grenser for barnets skjermbruk. Bestem hvor mye tid barnet kan bruke foran skjermen, hvilke nettsteder og apper de kan bruke og når barnet kan bruke dem. Disse reglene bør være tydelige og konsekvente, slik at barnet ditt vet hva som er akseptabelt. Men husk samtidig å være fleksibel og tilpasse reglene etter barnets alder, behov og aktiviteter. 

Vær et godt eksempel

Barn lærer av det de ser. Så hvis du som forelder bruker mye tid foran skjermen, vil barnet...

Les mer..

5 tips til hvordan sette sunne grenser for barn

Å sette grenser er en nødvendig og viktig del av barneoppdragelsen. Når vi som foreldre setter sunne og omsorgsfulle grenser, gir vi barna våre en følelse av trygghet og forutsigbarhet. Samtidig hjelper vi dem med å utvikle gode sosiale ferdigheter og sunne vaner og ferdigheter. Når barnet får klare og tydelige rammer og grenser viser vi barnet at vi bryr oss om barnet, og at vi er villige til å hjelpe barnet på veien når han eller hun skal utforske verden rundt seg.

Det handler om å finne en god balanse mellom å sette grenser som passer for barnet og for familien forøvrig. Det er også viktig å tenke igjennom hvilke kamper vi ønsker å kjempe. Jo mer vi er i balanse, jo lettere blir det å velge riktig kamp og håndtere situasjoner på en konstruktiv måte. Ved å være bevisst på våre egne behov og begrensninger, skaper vi et...

Les mer..

Hvordan håndtere mobbing i barnehagen

Mobbing er en alvorlig utfordring som kan ha store konsekvenser for barna som er involvert. Det kan føre til lav selvfølelse og redusert selvtillit, angst, depresjon og andre psykiske vansker.

Mange av oss kan ha vanskelig for å forestille oss at mobbing kan forekomme i barnehagealder, men det er dessverre en realitet. Selv små barn kan utsette andre for negative handlinger, og dette kan i noen tilfeller eskalere til mobbing. Det kan være alt fra å ta leker fra andre, å være ekskluderende mot noen, å gjøre narr av andre eller utsette dem for fysisk eller verbal vold. Det er viktig å være klar over at mobbing kan forekomme i alle aldersgrupper, og at vi må være årvåkne og handle raskt hvis vi mistenker at det skjer i barnehagen.

Barn som opplever mobbing og krenkelser er helt avhengig av gode voksne rundt seg. Både foreldre og barnehageansatte har ansvar for å sikre at...

Les mer..

Slik hjelper du barnet med å få venner

Vennskap er en av de mest verdifulle tingene i livet, spesielt for barna våre. Det å ha en eller flere gode venner hjelper dem å utvikle seg sosialt og til å føle seg trygge. 

Gode vennskap gir barn muligheten til å lære viktige ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning. Det gir dem også en følelse av tilhørighet og kan bidra til å øke selvfølelsen. Venner kan være en støtte gjennom tøffe tider, og bidra til å redusere stress og angst hos barn.

Foreldre kan spille en viktig rolle i å hjelpe barn med å utvikle sunne vennskap. Her er noen tips:

Lær barnet å være en god venn

Ved å lære barna våre hvordan de kan bygge og opprettholde sunne vennskap, kan vi hjelpe dem med å utvikle seg til empatiske og omsorgsfulle individer. Snakk med barnet om viktigheten av å være...

Les mer..

Foreldrevettregler til travle hverdager

 

Alle foreldre ønsker at barna skal vokse opp trygge og robuste, slik at de har best mulige forutsetninger for å klare seg ute i verden. Robusthet og selvfølelse handler om å tro på egen verdi, og ta gode valg ut fra egne behov. Det handler også om evne til å reise seg igjen etter fall, evne til å lære bedre, og større forutsetninger for å inngå gode meningsfulle relasjoner med andre. 

Nå har vi laget et sett med Foreldrevettregler som kan hjelpe i travle hverdager. 

1. Vær barnets trygge havn

Barn har grunnleggende behov for omsorg og trygghet fra nære voksne. Å være barnets trygge havn betyr at vi tar i mot barnet på en omsorgsfull måte når barnet viser at det har behov for trøst og forståelse. Barn viser på mange ulike måter at de har behov for denne tilknytningen til oss. Noen barn har følelsene "utenpå...

Les mer..

Forstå barnets følelser

Mennesker er født med følelser. Bittelille deg kunne kjenne på både glede, sinne og redsel fra den dagen du ble født. Tenk det! 

Vi kaller ofte følelser for et slags signalsystem. Uten språk eller tanker, men med et godt utbygd signalsystem kom vi til denne verden. 

Følelsene snakker til oss

Følelser er kroppens måte å kommunisere på. Hver eneste følelse kommer med en beskjed. Følelsene våre forteller oss hvordan vi har det, og de er ofte knyttet til våre behov. 

Men dersom vi ikke kjenner igjen de ulike følelsene våre, så kan vi heller ikke snakke om dem. Og dersom vi ikke snakker om følelser, så hoper det seg gjerne opp inni oss. Da blir det ofte kaos. 

Et barn med mye kaos inni seg, blir ofte sett på som vanskelig. Husk derfor at barn ikke er vanskelige, og de ønsker heller ikke å være vanskelig. Men...

Les mer..

Slik får vi trygge og robuste barn

Alle foreldre ønsker seg trygge og robuste barn. Barn som føler seg verdifulle og gode nok i seg selv, både i vanlige hverdager og på mer trøblete dager. 
 

Selvfølelse og robusthet henger sammen

Med god selvfølelse og indre trygghet er vi bedre rustet til å ta gode valg ut fra våre egne behov og verdier. Både som barn, ungdom og senere i livet. Vi har også ha lettere for å inngå fine vennskap og sunne relasjoner med andre mennesker. Livet blir enklere å håndtere. 

Barn med god selvfølelse blir robuste barn. 

 

Forskjell på selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse er verdien du ser i deg selv slik du er. At du tenker at du er bra nok. Ikke fordi du er flink til å spille fotball, men fordi du er den personen du er. 

Selvtillit handler om hvordan du vurderer deg ut fra hva du presterer. Jeg er flink til å spille fotball eller...

Les mer..

Trygge barn forenkler lovverket gjennom god praksis

Trygghet og tilhørighet er livsviktig for et barn som tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen. Dessverre er det ikke slik for alle barn. Det viser seg at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarn opplever utestengelse og mobbing i sin barnehage. 

Forskningsrapporten «Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen» forteller at både barn, ansatte og foreldre mener at det foregår mobbing i barnehagen. 

Heldigvis tas dette nå ordentlig tak i. Det skal være nulltoleranse mot mobbing. Det betyr ikke at barn ikke kan ha konflikter seg imellom. Konflikt er en del av det å vokse opp og det å sosialisere seg med andre barn. Nulltoleransen handler derimot om når konflikt blir til krenkelser, utestengelse og mobbing. 

Rammeplanen for barnehager har allerede krav om at barnehagene skal jobbe systematisk for å forebygge utestenging og mobbing. Nå er denne forpliktelsen også...

Les mer..

Tenåringer

Tenåring i huset? Hvordan kommuniserer dere for tiden? Blir det mye enstavelsesord og himling med øynene? 

Vi foreldre ønsker jo at tenåringene fortsatt skal høre på oss, og ta i mot våre råd. Likevel erfarer mange av oss at kommunikasjonen oppleves mye vanskeligere enn før. Det som fungerte tidligere, fungerer kanskje ikke lengre.

Vår opplevelse er gjerne at tenåringen er blitt så vanskelig, at han ikke hører etter eller blir fort sur. Da blir vi irriterte og sure tilbake, og krangelen er et faktum.

Hvordan kan vi takle denne endringen? Hva kan vi gjøre for at både ungdommen og vi foreldre kan få bedre dialog og stemning?

Vi har laget et hefte som vi har kalt "Sure tenåringer". I dette lille heftet finner du mange gode råd til hvordan du kan få bedre kommunikasjon med tenåringen. Heftet finner du i nettbutikken vår.

I nettbutikken finner du...

Les mer..
1 2
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.