Slik styrker vi fremtiden sammen ❤︎

Vårt engasjement for FNs bærekraftsmål

Sammen for en bedre fremtid

Vi i Trygge Barn binder vårt arbeid tett opp mot FNs bærekraftsmål som en del av vårt oppdrag. Spesielt mål nr 17 som fokuserer på styrking av partnerskap, står sentralt i vår tilnærming. Vi tror på kraften i samarbeid for å nå alle bærekraftsmålene.

Vårt engasjement innebærer et bredt spekter av samarbeid - med alt fra lokale myndigheter, barnehager, skoler til nasjonale organisasjoner.  Gjennom slike partnerskap sikter vi mot å skape en lysere, trygger og mer bærekraftig fremtid for våre barn. Sammen kan vi gjøre en merkbar forskjell! 

Utdanning for fremtiden

Vi utruster voksne - foreldre, barnehage- og skolefolk, og andre omsorgspersoner - med kunnskap og verktøy for å styrke barn og unge. Våre ressurser tilbyr innsikt i barns behov og utfordringer, og utruster voksne til å være engasjerte og kunnskapsrike veiledere i barns liv.  

Kampen mot ulikhet

Vi gjør store deler av appen tilgjengelig kostnadsfritt, noe som sikrer at alle, uavhengig av bakgrunn, har tilgang til våre ressurser. Våre fremtidige planer inkluderer oversettelser til flere språk og kulturell tilpasning, for å ytterligere redusere barrierer og ulikheter. 

Et samarbeid med Trygge barn gir

Trygge ansatte 🤍 Trygge foreldre 🤍 Trygge barn

Bli en del av vårt nettverk 

 Er du interessert i et samarbeid? Vi ser på samarbeid som en kilde til store muligheter og verdsetter de nye perspektivene det bringer. Enten du representerer en barnehage, skole, en organisasjon, kommune eller et samfunnsprosjekt, ønsker vi å høre fra deg. 

La oss gjøre en forskjell sammen!

For spørsmål eller forslag til samarbeid, ta kontakt gjennom skjemaet nedenfor. Din innsikt og ditt engasjement kan være akkurat det som trengs for å styrke vårt arbeid. Vi ser frem til en spennende dialog!