Slik kan du hjelpe ditt engstelige barn

 Vi opplever alle redsel og engstelse i blant. Det er helt naturlige følelser. Men er følelsene sterke, så kan de være vanskelig å håndtere både for barnet – og for oss voksne som står nært barnet. Vi kan fort bli veldig usikre på hva som er lurt å si og gjøre for at de skal få det bedre. 

Så hvordan kan vi forstå? Hva kan vi gjøre? Hva skjer inni barnet egentlig?

 

Redselens ulike uttrykk

Barn er så forskjellige, og de kan føle frykt for mange ulike ting og i ulike situasjoner.

Det kan handle om frykt for monster under sengen, brann, krig, tap av omsorgspersoner, edderkopper eller sosial angst. Eller det kan være noe helt annet.

Alt er normalt.

Men det er ikke alltid like lett for oss å forstå når barn er redde fordi barn viser ulik atferd utad. Noen barn kan vise atferd som sinne og aggressivitet. Andre kan trekke seg inn i...

Les mer..

Fem tips til hvordan styrke ditt barns selvfølelse

 

Barn med god selvfølelse og indre trygghet er som regel mye bedre rustet til å ta egne valg ut fra sine behov og verdier.

De vil også ha lettere for å inngå fine vennskap og sunne relasjoner med andre mennesker. Det samme gjelder for oss voksne. 

Allikevel er det slik at de fleste av oss sliter med dårlig selvfølelse innimellom. En følelse av mindreverdighet, og at alle andre er bedre enn oss. Det kan endre seg ut fra hvem vi er sammen med, og hvilken situasjon vi er i. Det handler også om hvordan vi blir bekreftet av andre.

Hvordan kan vi hjelpe barn til å styrke sin selvfølelse? Hva skal vi fokusere på?

1. Vær en trygg og stabil voksen

For at barn skal få bedre tro på seg selv og det de står for, har de behov for trygghet i livet sitt. De trenger å føle seg ivaretatt, og at noen nære voksne ser og forstår behovene deres. Derfor er det viktig...

Les mer..

4 tips til hvordan håndtere sinte barn

Er ditt barn mye sint for tiden? Det kan være utrolig slitsomt og utmattende både for barnet selv, men også for resten av familien.

Det er lett å bli sint tilbake. Og det kan være utrolig vanskelig å forstå hvorfor barnet eksploderer så fort. Hva skjer egentlig?

Barn som reagerer med aggresjon kan ha mange forskjellige følelser inni seg. Ikke bare sinne. 

Sinne kan også være et symptom på helt andre følelser. Barnet kan vise aggressivitet utad, men ofte kan det handle om at barnet er utrygg eller redd. Eller det er et tegn på at barnet er frustrert eller føler seg forbigått. Eller noe helt annet. Vi vet ikke. Vi må noen ganger bare gjette. Så hva kan vi gjøre for å hjelpe barnet? Hvordan kan vi hjelpe barnet til å ikke utagere så kraftig? 

Gode råd:

1. Vær en trygg og rolig forelder

Når et barn er sint, så er han...

Les mer..

Jeg føler meg ikke som en god mamma...

Som foreldreterapeut møter jeg mange mødre som ikke føler seg gode nok...

Gode, kjærlige mødre som snakker seg selv ned. Som forteller meg alt de ikke får til. Alt de strever med.

At de føler seg så mislykket og ikke strekker til. Mange flotte mødre som har umenneskelige krav til seg selv.

Huff... Hvor kommer dette fra? Hvem definerer oss som mødre? Hvorfor er vi så harde mot oss selv?

Glansbildemamma

Det er så lett å sammenligne seg med alle andre hele tiden. Mobilen sitter fast i hånden vår til tider, og vi blir eksponert for glansbilder av familieliv overalt på sosiale medier. Vi ser vakre veltrente mødre. Mødre som baker fantastiske kaker, har glamorøse ferier, flinke unger og kjærlige partnere.

Om vi selv har en dårlig dag, er det veldig lett å sammenligne, og tenke negative tanker. Hva er galt med meg? Hvorfor har ikke jeg det slik?...

Les mer..

Gode tips til din aller viktigste lederrolle – FORELDREROLLEN!

Har du tenkt over at når du blir forelder, så blir du automatisk en leder? Du har faktisk ansvar for din egen familiebedrift! Din aller viktigste lederrolle noensinne. Hele døgnet. I mange år.

Hvordan kan du håndtere en slik oppgave? Hva er viktig å fokusere på? Hva trenger barna av deg?

 

KJÆRLIGHET OG TRYGGHET

Som leder i familien har vi foreldre ansvar for at barna våre får en trygg og god oppvekst. Vi har ansvar for at barna våre blir sett, og at de får dekket sine behov.

Det mest grunnleggende behovet til alle barn er kjærlighet og trygghet. For at barn skal kunne utvikle seg positivt, er de helt avhengige av å føle at vi er glad i dem. At vi ivaretar dem uansett hva som skjer og hva de gjør. Vi må la barna kjenne at vi voksne er varme, trygge og forutsigbare.

 

POSITIV LEDELSE

Barn trenger god ledelse. Positiv og motiverende ledelse. De har behov for at vi voksne...

Les mer..

Slik kan du kommunisere bedre med tenåringen!

Tenåring i huset?

Strever du med å få til en god kommunikasjon mellom dere?

Vi foreldre ønsker jo at tenåringene fortsatt skal høre på oss, og ta i mot våre råd. Allikevel erfarer mange at det er vanskeligere enn tidligere å få til en god kommunikasjon. Det som fungerte tidligere, fungerer kanskje ikke så godt lengre. Vår opplevelse er gjerne at tenåringen er blitt så vanskelig, ikke hører etter eller blir sur. Vi foreldre blir irritert, og krangelen er i gang.

 

Hvordan kan vi som foreldre takle dette? Hva kan vi gjøre for å få det bedre?

 

  • Vis omsorg og kjærlighet

Ungdom trenger å føle at foreldrene bryr seg. Masse. Det er ikke alltid de gir uttrykk for det. Men de vil, og de trenger å føle seg betydningsfull og elsket. Gi en klem. Stryk på skulderen. Si noe fint. Ha fokus på det positive ved ungdommen....

Les mer..

Tre tips til et godt familieliv i korona-hverdagen

 Hverdagen er plutselig snudd på hodet... 

Vårt sosiale liv er innskrenket til et minimum. Mange av oss har hjemmekontor, samtidig som vi håndterer ny jobb som vikarlærere for skolebarn eller prøver å lage meningsfulle dager for de minste som er hjemme fra barnehagen.

Klart dette gir utfordringer!

Nyhetsbildet er preget av koronapandemien 24 timer i døgnet, og de fleste av oss føler på usikkerhet og redsel for hvordan de nærmeste månedene kommer til å bli.

Hva skjer i verden? Beholder jeg jobben min? Hvordan blir vår økonomi framover?

Klarer vi å holde ut som par?

Hvordan takler barna dette egentlig?

Her får du tre tips til hvordan du kan gjøre denne tiden litt bedre for for deg og familien din. Elementer som kan hjelpe deg til å lage bedre dager for deg og dine

 

1. Lag gode rutiner 

Både voksne og barn fungerer best med forutsigbarhet i...

Les mer..

Hvordan kan vi møte barns sterke følelser?

Følelser er en del av det å være menneske. Noen ganger er det helt fantastisk å kunne føle sterke følelser. Det bobler i kroppen og vi føler velvære. Andre ganger kjennes de sterke følelsene svært ubehagelig, og vi ønsker å få dem bort. Barn har mye følelser i løpet av en dag. Noen ganger trenger de hjelp til å håndtere disse. Hvordan kan vi hjelpe dem med det?

Hjelp barnet med å forstå følelsen

De følelsene vi forstår og godtar, forsvinner ganske fort. Vi kjenner dem igjen, og derved bearbeider vi dem lettere. Andre følelser kan være vanskelig å forstå. Kanskje er følelsene mye sterkere enn vi liker, eller de ikke stemmer med hva vi tenker er normalt for situasjonen. Mange ganger er det lett å ignorere en slik vond følelse. Vi skyver den bort og legger lokk på den. Men følelser...

Les mer..

Hvordan tar vi best vare på flokken vår?

Barn og unge trenger å føle trygg tilhørighet til noen for at de skal kunne takle hverdagens utfordringer.

De trenger sin egen flokk og heiagjeng.

Og hver familie er som en egen flokk. Stor eller liten. Med minst én voksen som tar ansvar for sin gjeng.

Dersom barn føler trygghet og tilhørighet til den de bor sammen med, så er det evig nok med én voksen i huset.

Er det flere voksne, kan det være en bonus – men det er slett ikke nødvendig for tilhørigheten sin del.

Vær en stabil voksen

Som foreldre må vi ta ansvar for å være gode ledere.

Det er vi som har ansvaret for stemningen i hjemmet.  Det er vi som har kunnskap og erfaring om hva som er viktig for barn.

Det er vi som må holde familien samlet.

Skap gode minner og rutiner

For at barn skal kunne føle at de er en del av et fellesskap, trenger de gode minner og opplevelser. Ting som er spesielle for...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.