Kunnskap og inspirasjon

For både foreldre og fagfolk

Trygge barn forenkler lovverket gjennom god praksis

Trygghet og tilhørighet er livsviktig for et barn som tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen. Dessverre er det ikke slik for alle barn. Det viser seg at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarn opplever utestengelse og mobbing i sin barnehage. 

Forskningsrapporten «Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen» forteller at både barn, ansatte og foreldre mener at det foregår mobbing i barnehagen. 

Heldigvis tas dette nå ordentlig tak i. Det skal være nulltoleranse mot mobbing. Det betyr ikke at barn ikke kan ha konflikter seg imellom. Konflikt er en del av det å vokse opp og det å sosialisere seg med andre barn. Nulltoleransen handler derimot om når konflikt blir til krenkelser, utestengelse og mobbing. 

Rammeplanen for barnehager har allerede krav om at barnehagene skal jobbe systematisk for å forebygge utestenging og mobbing. Nå er denne forpliktelsen også...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.