Foredrag og kurs

 Vil du lære mer om hvordan du kan bidra til å skape en trygg og god oppvekst for barn og unge?

Vi tilbyr en variert portefølje av kurs og foredrag, både fysiske og digitale. 

Foreldreterapeut Ellen deler verdifull innsikt og praktiske verktøy for å styrke barns trygghet og utvikling. Våre kurs er relevante for barnehager, skoler, foresatte og studenter. 

Vi skreddersyr også våre tilbud for å møte dine behov. 

Bli med oss i å gjøre en forskjell i barnas liv – sammen ❤︎

Styrk teamene i barnehagen og skolen

Våre foredrag er utviklet for å inspirere og motivere alle ansatte i barnehager og skoler, samtidig som de gir konkrete verktøy som kan brukes i hverdagen. 

Ta kontakt her

Bli støttespillere sammen

Inviter foreldre og ansatte til felles foredrag om barns behov og utvikling. Sammen kan vi dele kunnskap og erfaringer som styrker den viktige voksenrollen. 

Ta kontakt her

Verdifull kunnskap til studenter

Våre skreddersydde forelesninger gir studenter innsikt i barns behov og utvikling. Dette gir dem et solid fundament for å bedre forstå og støtte familier. 

Ta kontakt her

TRYGGE ROBUSTE BARN - Et foredrag for småbarnsforeldre og barnehageansatte

For at barns skal ha en god psykisk helse trenger de å bli forstått og føle seg sett. Som voksne spiller vi en avgjørende rolle i å styrke barns selvfølelse og trygghet, og utruste dem med de nødvendige ferdighetene for å mestre livet.

Vårt foredrag både foreldre og ansatte verdifull innsikt og praktiske verktøy for å forbedre kommunikasjonen med barna og gi dem støtten de trenger, selv i en travel hverdag.

Med fokus på å skape trygge og robuste barn, vil du lære hvordan du kan fremme trivsel og optimal utvikling hos barna.
Tid: 60 - 90 min inkl spørsmål
DIGITALT ELLER FYSISK

Fra kr 7.500* 
*evt. reisekostnader kommer i tillegg

TRYGGE ROBUSTE UNGDOMMER - foredraget passer for storbarnsforeldre og ansatte i skolen

I en tid hvor ungdom trenger å føle seg sett og forstått mer enn noen gang, er det avgjørende å bygge opp deres sosiale ferdigheter, selvtillit og mestringsevne. Som voksne kan vi spille en avgjørende rolle i dette viktige arbeidet.

Vårt foredrag gir foreldre og ansatte verdifull kunnskap og konkrete verktøy som kan bidra til at ungdom opplever god kommunikasjon og støtte.

Ellen deler råd om hvordan vi kan være en støtte for våre ungdommer og hjelpe dem med å utvikle seg til trygge og selvsikre individer.
Tid: 60 - 90 min inkl spørsmål
DIGITALT ELLER FYSISK

Fra kr 7.500* 
*evt. reisekostnader kommer i tillegg

For barnehager og skoler

Sammen kan vi styrke barn og unge der de er! Trygge barn brenner for at barn skal føle trygghet og inkludering sammen med omsorgsfulle voksne ❤︎

Trygge barn holder foredrag for ANSATTE og FORELDRE i barnehager og skoler over hele Norge. Vi er oppdatert på rammeplan og lovverk, og brenner for at barn skal føle trygghet og inkludering sammen med omsorgsfulle voksne.

 "Vårt barnehageteam er en sammensatt gruppe med ulik bakgrunn og kunnskap. Etter Ellens foredrag har vi fått en felles forståelse og et felles fokus. Det har gjort oss bedre rustet til å skape trygge og inkluderende miljøer for barna i barnehagen vår!"

Berit, styrer

Eks på tema på foreldremøter:

Styrke barns selvfølelse

Forstå barns følelser

God og trygg grensesetting

Styrking av foreldrerollen

Eks på tema for ansatte::

Styrke barns selvfølelse

Den udefinerbare magefølelsen

Tegn og symptomer på omsorgssvikt

Din viktige rolle for barnet

Om foredragsholder Ellen M. Nilsen 

Hjertet som brenner for å styrke voksne rundt barn og unge

Ellen M. Nilsen er gründer av Trygge barn og er lidenskapelig engasjert i barns psykiske helse. Med en solid bakgrunn som barnevernpedagog og foreldreterapeut har hun en unik kunnskap om barns utvikling og behov.

Hun deler raust av sin erfaring til både foreldre, studenter og ansatte i skoler og barnehager. Via Trygge barn tilbyr hun kurs, foredrag og veiledning - og vår splitter nye app "Spør Ellen"! Den gir deg tilgang til verdifull kunnskap og veiledning akkurat når du trenger det!

Trygge barns ressurser er tilgjengelige for alle som er involvert i barn og unge ❤︎