Hvordan tar vi best vare på flokken vår?

Barn og unge trenger å føle trygg tilhørighet til noen for at de skal kunne takle hverdagens utfordringer.

De trenger sin egen flokk og heiagjeng.

Og hver familie er som en egen flokk. Stor eller liten. Med minst én voksen som tar ansvar for sin gjeng.

Dersom barn føler trygghet og tilhørighet til den de bor sammen med, så er det evig nok med én voksen i huset.

Er det flere voksne, kan det være en bonus – men det er slett ikke nødvendig for tilhørigheten sin del.

Vær en stabil voksen

Som foreldre må vi ta ansvar for å være gode ledere.

Det er vi som har ansvaret for stemningen i hjemmet.  Det er vi som har kunnskap og erfaring om hva som er viktig for barn.

Det er vi som må holde familien samlet.

Skap gode minner og rutiner

For at barn skal kunne føle at de er en del av et fellesskap, trenger de gode minner og opplevelser. Ting som er spesielle for...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.