Kunnskap og inspirasjon

For både foreldre og fagfolk

Slik hjelper du barnet med å få venner

Vennskap er en av de mest verdifulle tingene i livet, spesielt for barna våre. Det å ha en eller flere gode venner hjelper dem å utvikle seg sosialt og til å føle seg trygge. 

Gode vennskap gir barn muligheten til å lære viktige ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning. Det gir dem også en følelse av tilhørighet og kan bidra til å øke selvfølelsen. Venner kan være en støtte gjennom tøffe tider, og bidra til å redusere stress og angst hos barn.

Foreldre kan spille en viktig rolle i å hjelpe barn med å utvikle sunne vennskap. Her er noen tips:

Lær barnet å være en god venn

Ved å lære barna våre hvordan de kan bygge og opprettholde sunne vennskap, kan vi hjelpe dem med å utvikle seg til empatiske og omsorgsfulle individer. Snakk med barnet om viktigheten av å være...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.