Hvordan tar vi best vare på flokken vår?

Barn og unge trenger å føle trygg tilhørighet til noen for at de skal kunne takle hverdagens utfordringer.

De trenger sin egen flokk og heiagjeng.

Og hver familie er som en egen flokk. Stor eller liten. Med minst én voksen som tar ansvar for sin gjeng.

Dersom barn føler trygghet og tilhørighet til den de bor sammen med, så er det evig nok med én voksen i huset.

Er det flere voksne, kan det være en bonus – men det er slett ikke nødvendig for tilhørigheten sin del.

Vær en stabil voksen

Som foreldre må vi ta ansvar for å være gode ledere.

Det er vi som har ansvaret for stemningen i hjemmet.  Det er vi som har kunnskap og erfaring om hva som er viktig for barn.

Det er vi som må holde familien samlet.

Skap gode minner og rutiner

For at barn skal kunne føle at de er en del av et fellesskap, trenger de gode minner og opplevelser. Ting som er spesielle for deres familie.

Lag derfor gode opplevelser og fine rutiner.

Det kan være fredagstaco, søndagstur eller filmkveld. Det kan være faste leggerutiner med høytlesning, eller felles frokost i helgene. Eller noe helt annet.

Noe som gjelder spesielt for deres familie.

 

"Vi lengter alle etter å tilhøre en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker."

Per Fugelli

 

Ingen familier er perfekte, og ingen mennesker er fullkomne.Det må heller aldri være noe mål. Vi er oss selv med alle våre sider.

Det handler om å være en gjeng som bryr seg om hverandre. Uansett hva som skjer.

Velg hva slags forelder du vil være

Å leve i en familie betyr at det stadig oppstår ulike typer av konflikter. Det er normalt.

Men dersom vi føler at ting er på vei i feil spor, så har vi selv ansvar for å gjøre noe med det. Dersom kommunikasjonen går i stå, eller at det blir for mye krangel.

Da må vi prøve å se oss selv litt utenfra.

Være ydmyke. Prøve å forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør. Kanskje ta en timeout og tenke over hva slags foreldre vi ønsker å være.

Så må vi fokusere på det. Det er vårt ansvar.

Ønsker du kanskje å snakke med noen om utfordringer i familielivet?

Da kan du ta kontakt via denne linken: Kontakt Ellen, eller sjekk ut Trygge Barns Trygge Barns hjemmeside :)

Lykke til! 

 

Ellen, Trygge Barn

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.