Kunnskap og inspirasjon

For både foreldre og fagfolk

Foreldrevettregler til travle hverdager

 

Alle foreldre ønsker at barna skal vokse opp trygge og robuste, slik at de har best mulige forutsetninger for å klare seg ute i verden. Robusthet og selvfølelse handler om å tro på egen verdi, og ta gode valg ut fra egne behov. Det handler også om evne til å reise seg igjen etter fall, evne til å lære bedre, og større forutsetninger for å inngå gode meningsfulle relasjoner med andre. 

Nå har vi laget et sett med Foreldrevettregler som kan hjelpe i travle hverdager. 

1. Vær barnets trygge havn

Barn har grunnleggende behov for omsorg og trygghet fra nære voksne. Å være barnets trygge havn betyr at vi tar i mot barnet på en omsorgsfull måte når barnet viser at det har behov for trøst og forståelse. Barn viser på mange ulike måter at de har behov for denne tilknytningen til oss. Noen barn har følelsene "utenpå...

Les mer..

Slik får vi trygge og robuste barn

Alle foreldre ønsker seg trygge og robuste barn. Barn som føler seg verdifulle og gode nok i seg selv, både i vanlige hverdager og på mer trøblete dager. 
 

Selvfølelse og robusthet henger sammen

Med god selvfølelse og indre trygghet er vi bedre rustet til å ta gode valg ut fra våre egne behov og verdier. Både som barn, ungdom og senere i livet. Vi har også ha lettere for å inngå fine vennskap og sunne relasjoner med andre mennesker. Livet blir enklere å håndtere. 

Barn med god selvfølelse blir robuste barn. 

 

Forskjell på selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse er verdien du ser i deg selv slik du er. At du tenker at du er bra nok. Ikke fordi du er flink til å spille fotball, men fordi du er den personen du er. 

Selvtillit handler om hvordan du vurderer deg ut fra hva du presterer. Jeg er flink til å spille fotball eller...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.