Foreldrevettregler

Foreldrevettregler til travle hverdager

foreldrevettregler robusthet selvfølelse Jul 12, 2023

Vi ønsker vel alle at barna våre skal vokse opp trygge og robuste, slik at de har best mulige forutsetninger for å klare seg ute i verden. Robusthet og selvfølelse handler om å tro på egen verdi, og ta gode valg ut fra egne behov. Det handler også om evne til å reise seg igjen etter fall, evne til å lære bedre, og større forutsetninger for å inngå gode meningsfulle relasjoner med andre. 

Nå har vi laget et sett med Foreldrevettregler som kan hjelpe deg til å styrke barnet i travle hverdager ❤︎

1. Vær barnets trygge havn

Barn har grunnleggende behov for omsorg og trygghet fra nære voksne. Å være barnets trygge havn betyr at vi tar i mot barnet på en omsorgsfull måte når barnet viser at det har behov for trøst og forståelse. Barn viser på mange ulike måter at de har behov for denne tilknytningen til oss. Noen barn har følelsene "utenpå huden", mens andre barn bærer sine følelser inni seg.

Prøv å legg merke til hvordan ditt barn er. Er det feks noen følelser barnet har vanskeligere for å vise enn andre? 

2. Vit at barnet ikke ønsker å være vanskelig

Det er så lett å tenke at barnet er "umulig" eller "vanskelig" når atferden provoserer oss. Hvorfor kan ikke barnet bare gjøre som vi vil? Men barn ønsker ikke være vanskelige. De vil ha en god relasjon til oss, og de gjør som regel så godt de kan. Det handler ofte om udekkede behov hos barnet. Vanskelige sterke følelser som barnet ikke har lært å håndtere. Om vi endrer fokus fra at "barnet er vanskelig", til at "barnet HAR det vanskelig" kan det fort skje magiske ting. 

3. Vis omsorg når barnet strever

Alle følelser er reelle, og sterke følelser er vanskelig å håndtere. Legg merke til hvordan barnet har det, og se etter måten barnet håndterer det på. Vis omsorg og medfølelse. Mange er oppdratt med å få beskjed om å gå på rommet når vi var sinte, eller manglende forståelse dersom vi tok til tårene. Slik var det før i tiden. Nå vet vi at barn ikke trenger kjeft og trusler, men omsorg. Les mer om barnets følelser

4. Styrke barnets tro på seg selv

Barn trenger snille kloke voksne som hjelper dem med å bli kjent med seg selv. Fokuser på å bruke små anledninger i løpet av dagen til å være nysgjerrig på barnets meninger og behov. Vis at du selv føler deg god nok, og anerkjenn alle barnets sider. Ordene våre sier en ting, men vit at også kroppsspråk, blikk og holdning har stor betydning. 

Her kan du lese mer om hvordan få trygge og robuste barn.

5. Se det fine og unike i barnet

Det ligger i vår natur å sammenligne oss med andre mennesker. Og det å skulle være mest mulig lik kameraten eller venninnen er ofte et mål for barn og unge. For mange voksne også. Samtidig er vi alle forskjellige personligheter med ulike behov. Ved å tidlig ha fokus på å hjelpe barnet til å bli kjent med sine unike egenskaper og behov bidrar vi til å styrke barnets følelse av å være god nok i seg selv. 

6. Finn din foreldrestil og ta vare på deg selv

Det florerer med gode råd og tips til hvordan være gode foreldre, både på nett og i vennekrets. Ikke minst fra tidligere generasjoner. Men tidene har forandret seg, og vi kan ikke blåkopiere våre foreldres oppdragerstil. Tenk over hva som er viktige verdier for deg å ha fokus på, og hvordan du ønsker å ha det i familien. Legg merke til hva akkurat ditt barn har behov for og hva dere som familie trenger.

For å være en best mulig utgave av seg selv som forelder, trenger vi å zoome ut. Jo mer stress og kaos i hodet, jo mer går vi bort fra hvordan vi ønsker å være. Finn dine ladestasjoner og stol på egne instinkter. 

7. Tør å be om støtte

Om vi skal få hund så går vi på valpekurs, men hva når vi skal bli foreldre? Det er ingen selvfølge at vi skal kunne alt om barneoppdragelse, og både vi og barna våre er forskjellige. En god forelder tør å søke hjelp og støtte når ting blir vanskelig. Ingen skal klare alt alene ❤︎

Ønsker du disse Foreldrevettreglene som plakat?  Nå finner du dem i nettbutikken vår. Plakaten passer perfekt til å henge opp på kjøleskapet hjemme, eller på veggen i barnehagen. 

Om du ønsker flere gode tips til utfordringer i familiehverdagen kan du laste ned appen Spør Ellen helt gratis! 

Appen er din hjelp "i lomma" med tilgang til en rekke ressurser i form av artikler, videoer og lydfiler. Her har du også mulighet til å chatte direkte med foreldreterapeut Ellen for individuell veiledning og støtte. 

Du finner appen Spør Ellen i App Store og Google Play.

 

Ønsker du inspirasjon rett i innboksen din? 

Fyll inn, så sender vi deg jevnlige påfyll ❤︎