Barns selvfølelse

Visste du at selvfølelse og selvtillit ikke er det samme? 

Barn med god selvfølelse er bedre rustet til å sette gode grenser for seg selv. De vil også ha lettere for å inngå gode og sunne relasjoner og de blir mer robuste.

Barn med god selvtillit trenger ikke automatisk å ha god selvfølelse, de kan være usikre på seg selv når det kommer til verdi og grenser. God selvfølelse betyr ikke automatisk at man har god selvtillit og motsatt.

Hvordan kan vi bidra til barns utvikling av god selvfølelse?

Barn trenger ros og anerkjennelse og de trenger hjelp til å sette ord på, og kjenne igjen følelser. Vi må trygge dem på at de er viktige og verdifulle, og at det er helt greit å føle både på sinne og urettferdighet.

Visste du forresten at sinne ikke er et problem før det tas ut over mennesker eller inventar? 

Sinne er en normal...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.