Kunnskap og inspirasjon

For både foreldre og fagfolk

Slik hjelper du barnet med å få venner

Vennskap er en av de mest verdifulle tingene i livet, spesielt for barna våre. Det å ha en eller flere gode venner hjelper dem å utvikle seg sosialt og til å føle seg trygge. 

Gode vennskap gir barn muligheten til å lære viktige ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning. Det gir dem også en følelse av tilhørighet og kan bidra til å øke selvfølelsen. Venner kan være en støtte gjennom tøffe tider, og bidra til å redusere stress og angst hos barn.

Foreldre kan spille en viktig rolle i å hjelpe barn med å utvikle sunne vennskap. Her er noen tips:

Lær barnet å være en god venn

Ved å lære barna våre hvordan de kan bygge og opprettholde sunne vennskap, kan vi hjelpe dem med å utvikle seg til empatiske og omsorgsfulle individer. Snakk med barnet om viktigheten av å være...

Les mer..

Foreldrevettregler til travle hverdager

 

Alle foreldre ønsker at barna skal vokse opp trygge og robuste, slik at de har best mulige forutsetninger for å klare seg ute i verden. Robusthet og selvfølelse handler om å tro på egen verdi, og ta gode valg ut fra egne behov. Det handler også om evne til å reise seg igjen etter fall, evne til å lære bedre, og større forutsetninger for å inngå gode meningsfulle relasjoner med andre. 

Nå har vi laget et sett med Foreldrevettregler som kan hjelpe i travle hverdager. 

1. Vær barnets trygge havn

Barn har grunnleggende behov for omsorg og trygghet fra nære voksne. Å være barnets trygge havn betyr at vi tar i mot barnet på en omsorgsfull måte når barnet viser at det har behov for trøst og forståelse. Barn viser på mange ulike måter at de har behov for denne tilknytningen til oss. Noen barn har følelsene "utenpå...

Les mer..

Slik får vi trygge og robuste barn

Alle foreldre ønsker seg trygge og robuste barn. Barn som føler seg verdifulle og gode nok i seg selv, både i vanlige hverdager og på mer trøblete dager. 
 

Selvfølelse og robusthet henger sammen

Med god selvfølelse og indre trygghet er vi bedre rustet til å ta gode valg ut fra våre egne behov og verdier. Både som barn, ungdom og senere i livet. Vi har også ha lettere for å inngå fine vennskap og sunne relasjoner med andre mennesker. Livet blir enklere å håndtere. 

Barn med god selvfølelse blir robuste barn. 

 

Forskjell på selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse er verdien du ser i deg selv slik du er. At du tenker at du er bra nok. Ikke fordi du er flink til å spille fotball, men fordi du er den personen du er. 

Selvtillit handler om hvordan du vurderer deg ut fra hva du presterer. Jeg er flink til å spille fotball eller...

Les mer..

Barns selvfølelse

Barn med god selvfølelse er bedre rustet til å sette gode grenser for seg selv. De vil også ha lettere for å inngå gode og sunne relasjoner og de blir mer robuste. 

Barn med god selvtillit trenger ikke automatisk å ha god selvfølelse, de kan være usikre på seg selv når det kommer til verdi og grenser. God selvfølelse betyr ikke automatisk at man har god selvtillit og motsatt.

Hvordan kan vi bidra til barns utvikling av god selvfølelse?

Barn trenger ros og anerkjennelse og de trenger hjelp til å sette ord på, og kjenne igjen følelser. Vi må trygge dem på at de er viktige og verdifulle, og at det er helt greit å føle både på sinne og urettferdighet.

Sinne er en normal følelse, akkurat som glede og sorg.

Barn må bekreftes, og de må få hjelp til å bli kjent med følelsene sine. Grenser, behov, tanker og...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.