Kunnskap og inspirasjon

For både foreldre og fagfolk

Foreldrevettregler til travle hverdager

 

Alle foreldre ønsker at barna skal vokse opp trygge og robuste, slik at de har best mulige forutsetninger for å klare seg ute i verden. Robusthet og selvfølelse handler om å tro på egen verdi, og ta gode valg ut fra egne behov. Det handler også om evne til å reise seg igjen etter fall, evne til å lære bedre, og større forutsetninger for å inngå gode meningsfulle relasjoner med andre. 

Nå har vi laget et sett med Foreldrevettregler som kan hjelpe i travle hverdager. 

1. Vær barnets trygge havn

Barn har grunnleggende behov for omsorg og trygghet fra nære voksne. Å være barnets trygge havn betyr at vi tar i mot barnet på en omsorgsfull måte når barnet viser at det har behov for trøst og forståelse. Barn viser på mange ulike måter at de har behov for denne tilknytningen til oss. Noen barn har følelsene "utenpå...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.