fbpx

Jeg veileder deg i jobben med å få trygge barn med god selvfølelse!

TJENESTER

Temamøter for foreldre

Hvordan kan vi være gode nok omsorgspersoner for våre barn? Hva er viktig å fokusere på i forhold til barns behov? Hvordan setter vi gode grenser? Hvordan hjelper vi barna til å bli trygge på seg selv?

Les mer:

Kurs for personale

Trenger dine medarbeidere mer kunnskap om barns atferd og utvikling? Ønsker de å lære om tegn og symptomer på omsorgssvikt?

Les mer:

Foreldreveiledning

Synes du det er vanskelig å forstå barnet ditt? Opplever du dårlig kommunikasjon med ungdommen? Har du kommet inn i et feil spor ang oppdragelse og grensesetting?

Les mer:

Ta kontakt: