Slik kan du hjelpe ditt engstelige barn

 Vi opplever alle redsel og engstelse i blant. Det er helt naturlige følelser. Men er følelsene sterke, så kan de være vanskelig å håndtere både for barnet – og for oss voksne som står nært barnet. Vi kan fort bli veldig usikre på hva som er lurt å si og gjøre for at de skal få det bedre. 

Så hvordan kan vi forstå? Hva kan vi gjøre? Hva skjer inni barnet egentlig?

 

Redselens ulike uttrykk

Barn er så forskjellige, og de kan føle frykt for mange ulike ting og i ulike situasjoner.

Det kan handle om frykt for monster under sengen, brann, krig, tap av omsorgspersoner, edderkopper eller sosial angst. Eller det kan være noe helt annet.

Alt er normalt.

Men det er ikke alltid like lett for oss å forstå når barn er redde fordi barn viser ulik atferd utad. Noen barn kan vise atferd som sinne og aggressivitet. Andre kan trekke seg inn i...

Les mer..

Hvordan kan vi møte barnets sterke følelser?

Når det bare koker over hos barnet! Hva gjør vi som foreldre? Hvordan kan vi hjelpe?

Følelser er en del av det å være menneske. Og noen ganger er det helt fantastisk å kunne føle sterke følelser. Det bobler i kroppen og vi føler velvære.

Andre ganger kjennes de sterke følelsene svært ubehagelig, og vi ønsker å få dem bort.

Barn har mye følelser i løpet av en dag. Noen ganger trenger de hjelp til å håndtere disse. Hvordan kan vi hjelpe dem med det?

Hjelp barnet med å forstå følelsen

De følelsene vi forstår og godtar, forsvinner ganske fort. Vi kjenner dem igjen, og derved bearbeider vi dem lettere. Andre følelser kan være vanskelig å forstå. Kanskje er følelsene mye sterkere enn vi liker, eller de ikke stemmer med hva vi tenker er normalt for situasjonen. Mange ganger er det lett å ignorere en...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.