Hvordan kan vi møte barnets sterke følelser?

Koker det over av følelser for barnet ditt?  Kanskje av engstelse? Eller er det sinne?

Hvordan håndterer du det? 

Husk at sterke følelser er en stor del av det å være menneske. Noen ganger er det helt fantastisk å kunne kjenne på sterke følelser. Særlig når det bobler i kroppen og vi føler velvære. Andre ganger kjennes de sterke følelsene svært ubehagelige, og vi ønsker å få dem bort så fort som mulig.

Barn har MASSEVIS av følelser i løpet av en dag og noen ganger trenger de hjelp av oss til å håndtere dem.

Men hvordan kan vi hjelpe?

Her er noen gode råd: 

 

Hjelp barnet med å forstå følelsen

De følelsene vi selv forstår og godtar, forsvinner ganske fort. Vi kjenner dem igjen, vi bearbeider dem.

Andre følelser kan være vanskelig å forstå. Kanskje er...

Les mer..

Slik kan du hjelpe et engstelig barn

Vi opplever alle redsel og engstelse i blant. Det er helt naturlige følelser. Er følelsene veldig sterke, så kan de være vanskelig å håndtere både for barnet og for oss voksne. Vi voksne er også redde innimellom. Tenk gjennom hvordan du selv ønsker å bli møtt av de nærmeste rundt deg når du føler redsel og frykt? Barnets redsel er like reel som din. Alle mennesker trenger å bli møtt med forståelse og varme.

Så hvordan kan vi bedre forstå? Hva kan vi gjøre? Hva skjer egentlig inni barnet?

Redselens mange uttrykk

Barn er forskjellige og kan føle frykt for ulike ting i ulike situasjoner. Det kan handle om frykten for monsteret under sengen, tap av omsorgspersoner, krig, eller edderkopper. Frykt er normalt.

Men, det er ikke alltid like lett for oss voksne å forstå at et barn er redd. Barn viser redsel på mange måter og...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.