Hvordan kan vi møte barnets sterke følelser?

Koker det over av følelser for barnet ditt?   

Kanskje av engstelse - eller er det sinne?

Hvordan håndterer du det? 

Husk at sterke følelser er en stor del av det å være menneske.

Noen ganger er det helt fantastisk å kunne kjenne på sterke følelser. Særlig når det bobler i kroppen og vi føler velvære. 

Andre ganger kjennes de sterke følelsene svært ubehagelige, og vi ønsker å få dem bort så fort som mulig.

Barn har MASSEVIS av følelser i løpet av en dag. Noen ganger trenger de hjelp av oss til å håndtere dem.

Men hvordan kan vi hjelpe?

Her er gode råd: 

Hjelp barnet med å forstå følelsen

De følelsene vi selv forstår og godtar, forsvinner ganske fort. Vi kjenner dem igjen, og derved bearbeider vi dem lettere.

Andre følelser kan være vanskelig å forstå. Kanskje...

Les mer..

Slik kan du hjelpe ditt engstelige barn

 Vi opplever alle redsel og engstelse i blant. Det er helt naturlige følelser. Men er følelsene sterke, så kan de være vanskelig å håndtere både for barnet – og for oss voksne som står nært barnet. Vi kan fort bli veldig usikre på hva som er lurt å si og gjøre for at de skal få det bedre. 

Så hvordan kan vi forstå? Hva kan vi gjøre? Hva skjer inni barnet egentlig?

 

Redselens ulike uttrykk

Barn er så forskjellige, og de kan føle frykt for mange ulike ting og i ulike situasjoner.

Det kan handle om frykt for monster under sengen, brann, krig, tap av omsorgspersoner, edderkopper eller sosial angst. Eller det kan være noe helt annet.

Alt er normalt.

Men det er ikke alltid like lett for oss å forstå når barn er redde fordi barn viser ulik atferd utad. Noen barn kan vise atferd som sinne og aggressivitet. Andre kan trekke seg inn i...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.