Kunnskap og inspirasjon

For både foreldre og fagfolk

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

Du har kanskje lagt merke til at det har vært mye snakk om voldtekt og vold i nære relasjoner i media i det siste? 

Visste du at dersom barn er vitne til vold mellom foreldre, så er også barnet voldsutsatt? Å være vitne til vold mellom omsorgspersoner kan være svært traumatisk for et barn. Kanskje den sinte, vanskelige og aggressive gutten i barnehagen skjuler en vond hemmelighet som ikke tåler dagens lys?

Vold i nære relasjoner er et stort problem i Norge, og i verden forøvrig. Tusenvis av barn utsettes for vold akkurat nå mens du leser dette. Faktisk opplever 10 % av alle barn å bli utsatt for vold og overgrep.

Vold og overgrep må snakkes ihjel, ikke ties ihjel. Trygge barn ønsker å bidra til å spre kunnskap om vold i nære relasjoner, så fremover vil vi ha mer fokus på dette. Vi har allerede lagt ut artikler i Foreldreportalen...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.