Gode tips til din aller viktigste lederrolle – FORELDREROLLEN!

Har du tenkt over at når du blir forelder, så blir du automatisk en leder? Du har faktisk ansvar for din egen familiebedrift! Din aller viktigste lederrolle noensinne. Hele døgnet. I mange år.

Hvordan kan du håndtere en slik oppgave? Hva er viktig å fokusere på? Hva trenger barna av deg?

 

KJÆRLIGHET OG TRYGGHET

Som leder i familien har vi foreldre ansvar for at barna våre får en trygg og god oppvekst. Vi har ansvar for at barna våre blir sett, og at de får dekket sine behov.

Det mest grunnleggende behovet til alle barn er kjærlighet og trygghet. For at barn skal kunne utvikle seg positivt, er de helt avhengige av å føle at vi er glad i dem. At vi ivaretar dem uansett hva som skjer og hva de gjør. Vi må la barna kjenne at vi voksne er varme, trygge og forutsigbare.

 

POSITIV LEDELSE

Barn trenger god ledelse. Positiv og motiverende ledelse. De har behov for at vi voksne...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.