Hvordan kan vi møte barnets sterke følelser?

Når det bare koker over hos barnet! Hva gjør vi som foreldre? Hvordan kan vi hjelpe?

Følelser er en del av det å være menneske. Og noen ganger er det helt fantastisk å kunne føle sterke følelser. Det bobler i kroppen og vi føler velvære.

Andre ganger kjennes de sterke følelsene svært ubehagelig, og vi ønsker å få dem bort.

Barn har mye følelser i løpet av en dag. Noen ganger trenger de hjelp til å håndtere disse. Hvordan kan vi hjelpe dem med det?

Hjelp barnet med å forstå følelsen

De følelsene vi forstår og godtar, forsvinner ganske fort. Vi kjenner dem igjen, og derved bearbeider vi dem lettere. Andre følelser kan være vanskelig å forstå. Kanskje er følelsene mye sterkere enn vi liker, eller de ikke stemmer med hva vi tenker er normalt for situasjonen. Mange ganger er det lett å ignorere en...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.