Om Trygge barn

I over 5 år bestod Trygge barn av kun meg, Ellen M. Nilsen. Jeg holdt foredrag og kurs, jeg veiledet foreldre og jeg bygde sakte men sikkert opp Trygge barn på sosiale medier, helt alene. Etterhvert skjønte jeg at jeg måtte ansette noen, for behovet både for veiledning og foredragsholdere er stort i Norge. Høsten 2021 kunne jeg stolt ansette min første kollega i Trygge barn. Linda M. Hansen og jeg har jobbet sammen tidligere, så vi kjenner hverandres faglige bakgrunn veldig godt.

Som mødre til voksne barn har vi også opplevd de fleste sider med foreldrerollen. På godt og vondt.

Vi er begge barnevernpedagoger med mange års erfaring med kommunalt barnevern. I tillegg har vi ulike videreutdanninger som kommer godt med når vi skreddersyr opplegg, hjelper og veileder familier. En god dose livserfaring har vi også, med tilsammen 100 år på baken.

Jeg (Ellen) har mastergrad i sosialt arbeid med fordypning i barnevern. Jeg er også sertifisert Marte Meo-terapaeut og NLP-coach.

Linda er sertifisert ICDP-veileder (International Child Development Programe) og veileder i COS-P (Circle of security-Parent). I tillegg har hun kunnskap og erfaring med vold i nære relasjoner/traumebehandling, og er autorisert kursholder i "Bryt voldsarven" i regi av Per Isdal fra stiftelsen Alternativ Til Vold.


 Ellers har vi blant annet erfaring fra:"Psykologisk førstehjelp" av Solfrid Raknes

"Barn og seksualitet" med Margrethe Wiede Aasland

"Eksplosive barn" med Ross Greene

"Tegn og symptomer ved rusmisbruk" Politihøgskolen

"Ungdomscoaching" med Mia Børjesson

"Aggressive replacemet training" (ART/sinnemestring)

"Takk for et jordnært, ekte og forståelig foredrag"


Lesteberg barnehage
Close

Legg igjen din e-post for å se del 2 av videoen