fbpx
TJENESTER
Trenger du kunnskap om barn og ungdom? Vil du lære om temaer som barns oppvekst, tilknytning, god selvfølelse, kommunikasjon, sinnemestring og grensesetting?

Foredrag for foreldre i skole, barnehage og SFO

Ønsker dere å ha FORELDREROLLEN som tema på foreldremøte?
Vi voksne er rollemodeller og forbilder for barn og unge. Hva betyr det i praksis?
  • Hvordan kan vi hjelpe barn til å bli trygge på seg selv?
  • Hva er viktig i forhold til grensesetting?
  • Hvordan kan vi få god kommunikasjon i familien?
Trygge Barn tilbyr temamøter for foreldre i barnehager, skoler og SFO. Tema bestemmer dere selv.

Kurs og foredrag for ansatte i skoler og barnehager

Jobber du med barn og unge?

Jeg tilbyr kunnskap om:
  • Barns atferd og utvikling
  • Foreldrerollen
  • Den udefinerbare magefølelsen
  • Tegn og symptomer på omsorgssvikt
  • Samtaler med barn
  • Samarbeid med foreldre
  • Barnevern

 

 

Foreldreveiledning

De fleste foreldre kjenner at foreldrerollen er utfordrende av og til. Det er helt normalt.
Er det vanskelig å forstå barnet ditt?
Sliter du i kommunikasjonen med ungdom?
Har du kommet inn i et feil spor ang oppdragelse og grensesetting?
Trygge Barn tilbyr foreldreveiledning, med temaer som varierer ut fra gitt problematikk omkring foreldrerollen.
Veiledningen kan gjøres enten ved fysisk oppmøte eller på telefon/ Facetime.

Ta kontakt:

5 + 4 =