Kunnskap og inspirasjon

For både foreldre og fagfolk

Hvordan håndtere mobbing i barnehagen

Mobbing er en alvorlig utfordring som kan ha store konsekvenser for barna som er involvert. Det kan føre til lav selvfølelse og redusert selvtillit, angst, depresjon og andre psykiske vansker.

Mange av oss kan ha vanskelig for å forestille oss at mobbing kan forekomme i barnehagealder, men det er dessverre en realitet. Selv små barn kan utsette andre for negative handlinger, og dette kan i noen tilfeller eskalere til mobbing. Det kan være alt fra å ta leker fra andre, å være ekskluderende mot noen, å gjøre narr av andre eller utsette dem for fysisk eller verbal vold. Det er viktig å være klar over at mobbing kan forekomme i alle aldersgrupper, og at vi må være årvåkne og handle raskt hvis vi mistenker at det skjer i barnehagen.

Barn som opplever mobbing og krenkelser er helt avhengig av gode voksne rundt seg. Både foreldre og barnehageansatte har ansvar for å sikre at...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.