Slik kan du hjelpe et engstelig barn

Vi opplever alle redsel og engstelse i blant. Det er helt naturlige følelser. Er følelsene veldig sterke, så kan de være vanskelig å håndtere både for barnet og for oss voksne. Vi voksne er også redde innimellom. Tenk gjennom hvordan du selv ønsker å bli møtt av de nærmeste rundt deg når du føler redsel og frykt? Barnets redsel er like reel som din. Alle mennesker trenger å bli møtt med forståelse og varme.

Så hvordan kan vi bedre forstå? Hva kan vi gjøre? Hva skjer egentlig inni barnet?

Redselens mange uttrykk

Barn er forskjellige og kan føle frykt for ulike ting i ulike situasjoner. Det kan handle om frykten for monsteret under sengen, tap av omsorgspersoner, krig, eller edderkopper. Frykt er normalt.

Men, det er ikke alltid like lett for oss voksne å forstå at et barn er redd. Barn viser redsel på mange måter og...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.