4 tips til hvordan håndtere sinte barn

Er ditt barn mye sint for tiden? Det kan være utrolig slitsomt og utmattende både for barnet selv, men også for resten av familien.

Det er lett å bli sint tilbake. Og det kan være utrolig vanskelig å forstå hvorfor barnet eksploderer så fort. Hva skjer egentlig?

Barn som reagerer med aggresjon kan ha mange forskjellige følelser inni seg. Ikke bare sinne. 

Sinne kan også være et symptom på helt andre følelser. Barnet kan vise aggressivitet utad, men ofte kan det handle om at barnet er utrygg eller redd. Eller det er et tegn på at barnet er frustrert eller føler seg forbigått. Eller noe helt annet. Vi vet ikke. Vi må noen ganger bare gjette. Så hva kan vi gjøre for å hjelpe barnet? Hvordan kan vi hjelpe barnet til å ikke utagere så kraftig? 

Gode råd:

1. Vær en trygg og rolig forelder

Når et barn er sint, så er han...

Les mer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.