Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

Du har kanskje lagt merke til at det har vært mye snakk om voldtekt og vold i nære relasjoner i media i det siste? 

Visste du at dersom barn er vitne til vold mellom foreldre, så er også barnet voldsutsatt? Å være vitne til vold mellom omsorgspersoner kan være svært traumatisk for et barn. Kanskje den sinte, vanskelige og aggressive gutten i barnehagen skjuler en vond hemmelighet som ikke tåler dagens lys?

Vold i nære relasjoner er et stort problem i Norge, og i verden forøvrig. Tusenvis av barn utsettes for vold akkurat nå mens du leser dette. Faktisk opplever 10 % av alle barn å bli utsatt for vold og overgrep.

Vold og overgrep må snakkes ihjel, ikke ties ihjel. Trygge barn ønsker å bidra til å spre kunnskap om vold i nære relasjoner, så fremover vil vi ha mer fokus på dette. Vi har allerede lagt ut artikler i Foreldreportalen om vold. Du kan lese mer om portalen her.

Mange husker Christoffer-saken som rystet Norge i 2005. I alle ledd sviktet det, og konsekvensene ble helt forferdelige. Den lille gutten døde som følge av vold fra stefar til tross for at mange hadde den "berømmelige magefølelsen".

Heldigvis er vi kommet litt lenger med å belyse, snakke om og ha fokus på vold i nære relasjoner. Men det er fortsatt en lang vei å gå. 10 % er fortsatt 10 % for mye.

Visste du at vold ikke bare er fysisk? Mange er ikke klar over at vold deles inn i både psykisk, seksuell, latent, digital og økonomisk. Mange vet heller ikke at psykisk vold kan være like skadelig som fysisk vold og seksuelle overgrep.

Du kan lese mer om hva Redd Barna skriver om vold mot barn her.

Alternativ til Vold tilbyr behandling både til voldsutøver, voldsutsatte og familier. Du kan lese mer om dette her.

Melde bekymring til barnevernet?

Trygge barn har bred erfaring fra barnvernfeltet med alt det innebærer både av håndtering av bekymringsmeldinger, foreldrebrudd, vannskjøtsel, mistanke om vold og overgrep. Vi anbefaler alltid å melde bekymring dersom du er bekymret for et barn! Husk, det er bedre med en telefon for mye, heller enn ikke å ringe i det hele tatt.

Er du bekymret for et barn, men vet ikke hvordan du skal håndtere det? Er du usikker på hvordan du kan gå fram for å melde en bekymring for et barn? På Bufetat sine hjemmesider kan du lese mer om dette her.

Husk at din oppgave er å melde melde i fra om du er bekymret, og så er det barneverntjenesten som skal gjøre vurderingene. Er ikke det litt trygt å tenke på?

Dersom du er usikker på hvordan du skal gå fram, eller du trenger støtte, så kan Trygge barn bistå med en trygg og faglig samtale.

 

Ellen & Linda, Trygge Barn ❤️

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.