5 tips til hvordan styrke ditt barns selvfølelse

 

Barn med god selvfølelse og indre trygghet er som regel mye bedre rustet til å ta egne valg ut fra sine behov og verdier.

De vil også ha lettere for å inngå fine vennskap og sunne relasjoner med andre mennesker. Det samme gjelder for oss voksne. 

Likevel er det slik at de fleste av oss sliter med dårlig selvfølelse innimellom. En følelse av mindreverdighet, og at alle andre er bedre enn oss. Det kan endre seg ut fra hvem vi er sammen med, og hvilken situasjon vi er i. Det handler også om hvordan vi blir bekreftet av andre.

Hvordan kan vi hjelpe barn til å styrke sin selvfølelse? Hva skal vi fokusere på?

1. Vær en trygg og stabil voksen

For at barn skal få bedre tro på seg selv og det de står for, har de behov for trygghet i livet sitt. De trenger å føle seg ivaretatt, og at noen nære voksne ser og forstår behovene deres. Derfor er det viktig å fokusere på stabilitet og gode rutiner i hverdagen. Jo mer barnet kjenner til av dagens gjøremål og foreldrenes væremåte, dess tryggere blir barnet ditt.

2. Gi bekreftelse og trøst

I tillegg til å føle trygghet, trenger barna å bli sett og forstått som de er. Når de er glade og fornøyde, er det ofte enkelt å få god bekreftelse fra omgivelsene. Det samme må gjelde dersom de er sinte, redde eller lei seg. Barn har mange sterke følelser inni seg, og de trenger at vi bekrefter disse følelsene uansett hva barna føler. Ingen følelser er feil, og barn er ikke i stand til å håndtere følelsene sine alene. Det må vi voksne hjelpe dem med.

«Er du sint fordi du ikke får til leksene? Det forstår jeg godt. Du har jo jobbet i lang tid nå. Kanskje vi skal ta en matbit, og så kan jeg se om jeg kan hjelpe deg etterpå?»

«Jeg ser at du ble lei deg nå. Fortell meg litt om det. Å ja, du ble lei deg da de andre ikke ville leke med deg? Det forstår jeg. Det kjennes ikke noe godt. Skal vi prøve å tenke ut om det er noen andre du kan leke med?»

3. La barnet føle seg verdifull og inkludert i familien

Det å ha god selvfølelse handler om å føle seg like mye verdt som andre. At vi føler oss verdifulle akkurat som vi er. Til enhver tid. Også når vi oppfører oss rart eller negativt. Vi er verdifulle som mennesker fordi vi finnes! Og vi er verdifulle i familien. Barn har et stort behov for å kjenne at de hører til. De trenger å føle at de er en viktig del av familien. La barna få ta del i familielivet. Vis dem at de betyr mye for familien. Fremhev de gode egenskapene til barnet. Gjør det til en vane å snakke positivt om alle familiemedlemmene. Gi et klapp på skulderen, stryk i håret, gi en god klem. Ta barna med i dagligdagse gjøremål som matlaging og husarbeid. Det gjør at barnet føler seg viktig for familien. Samtidig kan det være en fin anledning til gode samtaler mens man holder på med noe sammen.

4. Snakk om følelser og drømmer

For at barnet skal klare å bli kjent med seg selv, må vi hjelpe dem med det. Vi kan utnytte dagligdagse hendelser til å snakke om følelser, drømmer, tanker og meninger. Hva tenker barna om det de opplever? Hva er viktig for dem for at de skal ha det bra? Hva liker de å gjøre? Hva gjør dem redd? Når blir de glad? Hva kan de bli sint for? Når kjenner de at de blir skikkelig oppspilt? Hva drømmer de om?

Når barn kjenner seg selv og sine følelser, og får bekreftelse på disse via omverdenen, er det lettere for dem å bli trygge i seg selv. Det vil gjøre det enklere for dem å ta egne valg etterhvert. Da vil de kunne kjenne etter hva de har behov for. Og de vil lettere kunne utvikle empati for både familie og venner rundt seg.

5. Jobb med egen selvfølelse

Vi foreldre er forbilder for barna våre. Hvis vi ikke liker oss selv, så merker barna det. For at vi skal kunne være gode forbilder og foreldre for barna våre, er det viktig at vi også tar vare på oss selv. Lytt til kroppens signaler. Kjenn etter når stresset hoper seg opp. Ro ned. Pust ut. Gå en tur.

Vær din egen beste venn, og si til deg selv at du er god nok som du er. Barn trenger å se at vi er glad i oss selv. Det gir signaler til dem om at de også trygt kan være glad i seg selv.

Trenger du andre tips til foreldrerollen? I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan håndtere SINTE og AGGRESSIVE barn.

Eller kanskje du har et barn som er litt REDD og ENGSTELIG for tiden? Det kan du få gode råd om her.

Vil du lære mer om hvordan du kan hjelpe ditt barn med å håndtere sterke følelser generelt? Les om det i innlegget her

Visste du at jeg har laget en FORELDREPORTAL?

Dette er en nettside hvor du finner massevis av råd og tips samlet på ett sted! Her ligger det videoer og artikler, og du får tilgang til å være med i en lukket facebook-gruppe om du ønsker det. 

Masse lykke til!

 

Ellen 🌸

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.