Barns selvfølelse

Visste du at selvfølelse og selvtillit ikke er det samme? 

Barn med god selvfølelse er bedre rustet til å sette gode grenser for seg selv. De vil også ha lettere for å inngå gode og sunne relasjoner og de blir mer robuste.

Barn med god selvtillit trenger ikke automatisk å ha god selvfølelse, de kan være usikre på seg selv når det kommer til verdi og grenser. God selvfølelse betyr ikke automatisk at man har god selvtillit og motsatt.

Hvordan kan vi bidra til barns utvikling av god selvfølelse?

Barn trenger ros og anerkjennelse og de trenger hjelp til å sette ord på, og kjenne igjen følelser. Vi må trygge dem på at de er viktige og verdifulle, og at det er helt greit å føle både på sinne og urettferdighet.

Visste du forresten at sinne ikke er et problem før det tas ut over mennesker eller inventar? 

Sinne er en normal følelse, akkurat som glede og sorg.

Barn må bekreftes, og de må få hjelp til å bli kjent med følelsene sine. Grenser, behov, tanker og drømmer. Alt dette skal barn lære seg å gi uttrykk for. Først når de blir sett, hørt, anerkjent og respektert, så gjør de dette på en sunn måte.

Sosial vekst

Lytt til barnet, spør hva det mener og hva det tenker om ting. Dette bidrar til sosial vekst og god selvfølelse. Barn har følelser og behov helt fra fødselen av, men de trenger at voksne hjelper dem med å sette ord på det. Barns mening og stemme er like verdifull som øvrige familiemedlemmer.

Selvfølelse er noe som bygges i relasjon med andre 🥰

 Vi har laget  et hefte  med gode råd til hvordan du kan styrke barnets selvfølelse. Der skriver vi mer om selvtillit, ros, anerkjennelse, drømmer og mye mer om hva barn trenger for å utvikle god tro på seg selv.

I vår nettbutikk finner du også hefter som omhandler temaer som sinte barn, sure tenåringer, barn i to hjem og hvordan gi/motta gode beskjeder.

 

 Ellen & Linda, Trygge barn ❤️

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.