Gode tips til din aller viktigste lederrolle – FORELDREROLLEN!

lederrolle Jun 25, 2021

Gratulerer! 😍

Du innehar nå din ALLER viktigste lederrolle noensinne!

Som mamma eller pappa er du nemlig ansvarlig leder for din egen familiebedrift. Det er du som har ansvaret for stemningen i hjemmet - og du skal være en god støtte og motivator. 

Du skal hjelpe barna når de strever - og du skal lede barna dine til å bli gode utgaver av seg selv. 

Skrekkblandet fryd?

Her er det du bør tenke på:   

 

GI AV DIN KJÆRLIGHET 

For at barn skal kunne utvikle seg i rett retning så trenger de å føle kjærlighet og omsorg fra sine nærmeste. Det handler ikke om hva vi gjør, men hvem vi er. Å bli elsket fordi vi finnes! Vis det til barnet ditt. Et lite stryk på skulderen eller et varmt blikk. Eller en god klem og noen rosende ord. Det skal ikke så mye til. Prøv å legg merke til hvordan barnet ditt tar imot din omsorg. 

Hva liker barnet at du gjør? Spør gjerne ;) 

 

BRUK TID SAMMEN MED BARNET

For at barnet ditt skal kunne lytte til deg og ta imot beskjeder - så må det være en god tilknytning mellom dere. 

Barnet må føle tillit til deg - og du må kjenne barnet. 

Da må du bruke tid. God tid. 

Så legg gjerne bort mobilen når barnet er i rommet. Vær til stede med hele din oppmerksomhet. Legg merke til hva barnet ditt er opptatt av, og vis interesse for det.

Jo mer du kjenner ditt eget barn, jo lettere forstår du også barnets ulike følelser og reaksjoner. 

VÆR FORUTSIGBAR OG TRYGG

Barn trenger gode rammer og grenser. Det er trygt for dem å vite hva de har å forholde seg til. Dersom du som ansatt i en bedrift ikke vet hvilke regler som gjelder i bedriften, eller blir usikker på hvordan sjefen din reagerer - så blir du utrygg.

Det samme gjelder for våre barn. De må få lov til å være barn, og de må vite at vi foreldre tar ansvar for dem. 

Så tenk over hvordan du ønsker at det skal være i din familie. Hva er viktig for deg? Hvilke verdier og holdninger har du? Følg din egen magefølelse - og vær forutsigbar og trygg for barnet ditt. 

Du vet, dersom du som forelder opptrer som en uklar eller ustabil leder i familien, vil ofte et av barna overta ledelsen. Men det blir helt feil. Barn skal ikke ha et slikt ansvar.

De trenger å ha noen som er større, sterkere og klokere enn dem selv. Noen som kan ramme inn deres hverdag på en god måte, og som setter gode varme grenser ut fra deres behov og trygghet. 

 

LAG GOD STEMNING

Hvordan er stemningen hjemme hos dere? Er det trivelig? Kunne du ønsket det annerledes? Da må du ta ansvar. 

Husk at det alltid er foreldrene som har hovedansvaret for stemningen i familien. 

Barna speiler seg i oss – i det vi gjør. Er vi positive, så blir barna mer positive. Dersom vi kjefter og er sure, så blir gjerne barna sure også.

Selv om det kan føles vanskelig, så bruk humor så ofte du kan. Også i situasjoner du kanskje ikke så for deg! 

Pust rolig – og ta gjerne en time-out selv om du trenger det.

Kjenner du at du er stresset, og har hatt en tøff dag – tell til ti!

Gå en runde rundt huset før du går inn til familien. 

 

TØR Å ENDRE DEG

Ønsker du å endre på noe i familiens samspill, må du begynne med deg selv. Det er ingen som kan endre på andre mennesker. Dersom noe ikke fungerer i familielivet, må vi først forsøke å endre egen reaksjon og væremåte. Er det helt fastlåst, så ikke nøl med å søke hjelp.

Å være en god forelder innebærer også å innse at vi kan ta feil, men at vi også må be om unnskyldning når vi går for langt.

Ingen er perfekte. Vi er vanlige mennesker med et vanlig liv. Vi gjør feil fra tid til annen. Men så fremt vi reflekterer over hva som gikk galt, og forsøker å gjøre noe med det til en annen gang – så er det mye læring i det. Både for oss og for barna.

Ønsker du hjelp til endring? Sjekk ut hva jeg kan bidra med ved å klikke deg inn på Trygge Barns nettside

Her finner du også mange andre gode råd og tips til hvordan du kan være en god og trygg forelder for ditt barn. 

Masse lykke til! 🌸

 

Ellen i Trygge Barn

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.