Gode tips til din aller viktigste lederrolle – FORELDREROLLEN!

lederrolle May 05, 2020

Har du tenkt over at når du blir forelder, så blir du automatisk en leder? Du har faktisk ansvar for din egen familiebedrift! Din aller viktigste lederrolle noensinne. Hele døgnet. I mange år.

Hvordan kan du håndtere en slik oppgave? Hva er viktig å fokusere på? Hva trenger barna av deg?

 

KJÆRLIGHET OG TRYGGHET

Som leder i familien har vi foreldre ansvar for at barna våre får en trygg og god oppvekst. Vi har ansvar for at barna våre blir sett, og at de får dekket sine behov.

Det mest grunnleggende behovet til alle barn er kjærlighet og trygghet. For at barn skal kunne utvikle seg positivt, er de helt avhengige av å føle at vi er glad i dem. At vi ivaretar dem uansett hva som skjer og hva de gjør. Vi må la barna kjenne at vi voksne er varme, trygge og forutsigbare.

 

POSITIV LEDELSE

Barn trenger god ledelse. Positiv og motiverende ledelse. De har behov for at vi voksne styrer skuta. Med omsorg. Vi har erfaringen, og vi kan forutse og planlegge fremover. Dersom vi voksne er uklare ledere i familien, vil ofte et av barna overta ledelsen. Dette blir helt feil. Barn skal ikke ha et slikt ansvar. De trenger å ha noen som er større, sterkere og klokere. Noen som kan ramme inn deres hverdag på en god måte, og som setter gode varme grenser ut fra barnas behov og trygghet - og våre egne verdier. 

Vi foreldre må fokusere på å se det unike i hvert barn. Hvilke muligheter og utfordringer barnet har og hvordan vi kan motivere dem til å utvikle seg ut fra det.

 

 

ANSVAR FOR FAMILIENS KLIMA

Er det trivelig å bo hjemme hos dere? Kunne du ønsket det annerledes?

Husk at det alltid er vi voksne som har ansvaret for stemningen i familien. Barn kan ikke ha det. Stemningen handler mye om måten vi kommuniserer med barna våre. Og stemmen er bare en del av "språket" vårt. Vi kommuniserer minst like mye gjennom vårt kroppsspråk, tonefall og blikk-kontakt.

Barna speiler seg i oss – i det vi gjør. Er vi positive, så blir barna mer positive. Dersom vi kjefter og er sure, så blir gjerne barna sure også.

Bruk humor, pust rolig – og ta gjerne en time-out selv om du trenger det. Kjenner du at du er stresset, og har hatt en tøff dag – tell til ti! Gå en runde rundt huset før du går inn til familien. De er nødvendigvis ikke i det samme stressede modus som du selv er.

 

POSITIVT FOKUS

Hva om du var flue på veggen i ditt eget hus? Hvordan ville du sett på deg selv da? Hvordan ser barna på deg som forelder? Hvordan vil du de skal huske familielivet og hjemmet sitt den dagen de selv blir voksne? Etter hvert stifter de kanskje egen familie, og da vil de automatisk ta etter den foreldrerollen de selv erfarte i sin barndom. Ofte både på godt og vondt. Men hver dag er en ny mulighet til refleksjon og endring. Tenk over hvordan dagen har forløpt. 

Tenk på alt det positive du faktisk fikk til! Skriv det gjerne ned. Det vi fokuserer på, blir det mer av!

Fokuser på at du er GOD NOK, du gjør så godt du kan – og du gjør fantastisk mye bra!

Og det er du som har ansvaret. Tenk for en mulighet!

 

TØR Å ENDRE DEG SELV

Ønsker du å endre på noe i familiens samspill, må du begynne med deg selv. Det er ingen som kan endre på andre mennesker. Dersom noe ikke fungerer i familielivet, må vi først forsøke å endre egen reaksjon og væremåte. Er det helt fastlåst, så ikke nøl med å søk hjelp.

Å være en god forelder innebærer også å innse at vi kan ta feil, og at vi kan be om unnskyldning.

Ingen er perfekte. Vi er vanlige mennesker med et vanlig liv. Vi gjør feil fra tid til annen. Men så fremt vi reflekterer over hva som gikk galt, og forsøker å gjøre noe med det til en annen gang – så er det mye læring i det. Både for oss og for barna.

Ønsker du hjelp til endring? Ta gjerne kontakt med meg via Trygge Barns nettside

Inne på nettsiden ligger det også mange andre gode råd og tips til hvordan du kan være en god og trygg forelder for ditt barn. 

Masse lykke til! 🌸

 

Ellen, Trygge Barn

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.