Gode tips til din aller viktigste lederrolle – FORELDREROLLEN!

Gratulerer med lederrollen!

Tenk at du har hovedansvaret for din egen familiebedrift. Din ALLER viktigste lederrolle noensinne! 

Det er du som har hovedansvaret for at gjengen din skal ha det bra! Stemningen i hjemmet handler mye om hvordan du selv opptrer - og du skal være en god støtte og motivator for menneskene rundt deg. 

Du skal hjelpe barna når de strever, og du skal lede barna dine til å bli gode utgaver av seg selv. 

Skrekkblandet fryd? 

Fortvil ikke, her skal du få noen gode tips til hvordan du kan styre Familien AS på en god måte:   

 

GI AV DIN KJÆRLIGHET 

For at barn skal kunne utvikle seg i rett retning så trenger de å føle kjærlighet og omsorg fra sine nærmeste. De må kunne føle seg god nok som det er. Og elsket som det er. Det handler ikke om hva barnet gjør eller ikke gjør. Det handler heller ikke om oppførsel og atferd. Barnet må få kjenne at du elsker barnet uansett. 

Vis det til barnet ditt. Det skal ikke så mye til. Et lite stryk på skulderen eller et varmt blikk. En god varm klem og noen rosende ord. 

Prøv å legg merke til hvordan barnet ditt tar imot din omsorg. 

Hva liker barnet at du gjør? Spør gjerne barnet ditt. 

 

BRUK TID SAMMEN MED BARNET

For at barnet ditt skal kunne lytte til deg som familiens leder, og å kunne ta imot beskjeder, så må det være en god tilknytning mellom dere i bunnen. 

Barnet må føle tillit til deg, og du må kjenne barnets styrker og utfordringer. 

Da må du bruke tid. God tid. 

Legg gjerne bort mobilen når barnet er i rommet. Vær til stede med hele din oppmerksomhet. Legg merke til hva barnet ditt er opptatt av, og vis interesse for det.

Jo mer du kjenner ditt eget barn, dess lettere forstår du også barnets ulike følelser og reaksjoner. 

VÆR FORUTSIGBAR OG TRYGG

Barn trenger gode rammer og grenser. Det er trygt for dem å vite hva de har å forholde seg til. Dersom du som ansatt i en bedrift ikke vet hvilke regler som gjelder i bedriften, eller blir usikker på hvordan sjefen din reagerer, så blir du utrygg.

Det samme gjelder for våre barn. De må få lov til å være barn, og de må vite at vi foreldre tar ansvar for dem. 

Tenk over hvordan du ønsker at dere skal ha det i din familie. Hvordan kan hjemmet være en god plass å være?

Hva er viktig for deg? Hvilke verdier og holdninger har du? Følg din egen magefølelse, og vær forutsigbar og trygg for barnet ditt. 

Du vet, dersom du som forelder opptrer som en uklar eller ustabil leder i familien, vil ofte et av barna overta ledelsen. Men det blir helt feil. Barn skal ikke ha et slikt ansvar.

De trenger å ha noen som er større, sterkere og klokere enn dem selv. Noen som kan ramme inn deres hverdag på en god måte, og som setter gode varme grenser ut fra deres behov og trygghet. 

 

LAG GOD STEMNING

Hvordan er stemningen hjemme hos dere? Er det trivelig? Kunne du ønsket det annerledes? Da må du ta ansvar. 

Husk at det alltid er vi foreldre som har hovedansvaret for stemningen i familien. 

Barna speiler seg i oss og det vi gjør. Er vi positive, så blir barna mer positive. Dersom vi kjefter og er sure, så blir gjerne barna sure også.

Selv om det kan føles vanskelig, så bruk humor så ofte du kan. Også i situasjoner du kanskje ikke så for deg! 

Pust rolig, og ta gjerne en time-out om du trenger det.

Kjenner du at du er stresset, og har hatt en tøff dag – tell til ti!

Gå en runde rundt huset før du går inn til familien. 

 

TØR Å ENDRE DEG

Ønsker du å endre på noe i familiens samspill, må du begynne med deg selv. Det er ingen som kan endre på andre mennesker. Dersom noe ikke fungerer i familielivet, må vi først forsøke å endre egen reaksjon og væremåte. Er det helt fastlåst, så ikke nøl med å søke hjelp.

Å være en god forelder innebærer også å innse at vi kan ta feil, men at vi også må be om unnskyldning når vi går for langt.

Ingen er perfekte. Vi er vanlige mennesker med et vanlig liv. Vi gjør feil fra tid til annen. Men så fremt vi reflekterer over hva som gikk galt, og forsøker å gjøre noe med det til en annen gang – så er det mye læring i det. Både for oss og for barna.

Ønsker du hjelp til endring? Kanskje du trenger noen å snakke med? Sjekk ut ulike tilbud på hjemmesiden Trygge barn

Her finner du også mange andre gode råd og tips til hvordan du kan være en god og trygg forelder for ditt barn. 

Masse lykke til! 🌸

 

Ellen, Trygge Barn

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.