4 tips til hvordan håndtere sinte barn

Er ditt barn mye sint for tiden? Det kan være utrolig slitsomt og utmattende både for barnet selv, men også for resten av familien.

Det er lett å bli sint tilbake. Og det kan være utrolig vanskelig å forstå hvorfor barnet eksploderer så fort. Hva skjer egentlig?

Barn som reagerer med aggresjon kan ha mange forskjellige følelser inni seg. Ikke bare sinne. 

Sinne kan også være et symptom på helt andre følelser. Barnet kan vise aggressivitet utad, men ofte kan det handle om at barnet er utrygg eller redd. Eller det er et tegn på at barnet er frustrert eller føler seg forbigått. Eller noe helt annet. Vi vet ikke. Vi må noen ganger bare gjette. Så hva kan vi gjøre for å hjelpe barnet? Hvordan kan vi hjelpe barnet til å ikke utagere så kraftig? 

Gode råd:

1. Vær en trygg og rolig forelder

Når et barn er sint, så er han eller hun i alarm-modus. Det koker i hodet og dirrer i kroppen. Da er det ikke lett for barnet verken å tenke eller å snakke. Det nytter derfor ikke å spørre eller snakke så mye med barnet om hvorfor det er sint for mens det er sint.

Det nytter heller ikke å si:

«Jonas, dette er ikke noe å være sint for. Slutt å være sint!».

Ingen voksne liker at noen sier til oss at vi må slutte å være sint. Da blir vi gjerne enda mer sint. Og i tillegg veldig frustrert.

2. Ta en «time-in»

Dersom barnet er rasende, ta barnet ut av situasjonen hvis det er mulig. Ikke ta «time-out» ved å sette barnet for seg selv. Ta heller en «time-in» i stedet. Sett deg sammen med barnet. Barnet har ofte ikke kontroll på sin væremåte akkurat da. Da må vi være trygge og til stede for dem. Vise omsorg. Etter hvert kan vi begynne å snakke med barnet. Da må vi være rolige i stemmen.

3. Bekreft barnets følelse

Fortell barnet at du ser at det er opprørt. Bekreft følelsen. Bruk ord som barnet forstår. Gjerne si noe om hvordan du forstår at barnet er sint. – «Jeg ser at du ser sint ut» eller -«Nå kan jeg se at du dirrer i hele kroppen din». Når barnet har roet seg, kan du snakke med barnet om hvordan barnet hadde det – og har det inni seg.

4. Hjelp barnet til å finne løsninger

Når barn er sinte, så hender det at de slår andre, eller er stygge i munnen. Selv om det er helt greit å føle sinne, er det ikke greit å slå. Snakk med barnet om hva som kan være gode handlingsalternativer neste gang det blir sint. Si gjerne litt om hva du gjør når du blir sint.

Med disse innspillene i bakhånd håper jeg dere har fått noen gode tips som kan hjelpe dere litt på vei når det går en kule varmt.

Og klarer vi også å vise omsorg og bevare ro, så vil det smitte over på barnet – og på klimaet i familien. 

Ps. Trenger du gode råd eller litt veiledning om barnet ditt så ta gjerne kontakt med Ellen i Trygge Barn via linken her 🥰

Ønsker du mer info om Trygge Barn finner du link til hjemmesiden her 

Lykke til i foreldrerollen! 👍

Ellen 🌸

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.