Slik kan du hjelpe ditt engstelige barn

 Vi opplever alle redsel og engstelse i blant. Det er helt naturlige følelser. Men er følelsene sterke, så kan de være vanskelig å håndtere både for barnet – og for oss voksne som står nært barnet. Vi kan fort bli veldig usikre på hva som er lurt å si og gjøre for at de skal få det bedre. 

Så hvordan kan vi forstå? Hva kan vi gjøre? Hva skjer inni barnet egentlig?

 

Redselens ulike uttrykk

Barn er så forskjellige, og de kan føle frykt for mange ulike ting og i ulike situasjoner.

Det kan handle om frykt for monster under sengen, brann, krig, tap av omsorgspersoner, edderkopper eller sosial angst. Eller det kan være noe helt annet.

Alt er normalt.

Men det er ikke alltid like lett for oss å forstå når barn er redde fordi barn viser ulik atferd utad. Noen barn kan vise atferd som sinne og aggressivitet. Andre kan trekke seg inn i seg selv, eller bli veldig klengete. Ikke alle barn forteller at de er redde. Kanskje vet de det ikke helt selv heller.

Derfor er det alltid lurt å forsøke å se bak et barns atferd. Selv om det ikke oppfattes slik, kan det ofte være redsel og angst som ligger til grunn for barnets oppførsel.

 

Ingenting å være redd for

"Nå tøyser du fælt. Det der er vel ingenting å være redd for!"

 Huff, det kan være veldig lett for oss voksne å føyse det bort når barnet er redd for noe. Men uansett hva barnet er redd for, så er redselen helt reell for dem. Det MÅ vi ta på alvor. Hver eneste gang.

Dersom barnet blir avfeid med at den sterke følelsen barnet har inni seg er tull, kan barnet bli enda mer redd – og samtidig bli usikker på egne følelser.

 

  

Hvordan kan du hjelpe barnet ditt?

Vær varm, trygg og tålmodig. Vis at du forstår. Sett ord på følelsen, og på hva barnet er redd for. Si at det er lov å være redd.

 

"Jeg ser at du er redd for hunden. Vi kan stå å se på den litt. Kanskje jeg skal stryke den, mens du ser på?  Hvordan kjennes det inni deg? Hva tenker du om hunden?"

 

Hjelp barnet til å mestre

Barnet må ikke bli begrenset fra alt det er redd for. Ved forsiktig eksponering vil barnet oppleve at det etterhvert mestrer situasjonen. Vær sammen med barnet i situasjonen, se bilder eller film og øv på det som er skummelt. Men ta det i barnets tempo.

 

Snakk med barnet

Når barnet er så stort at det kan snakke, så er det viktig å sette ord på hva det er barnet er redd. Snakk om hvordan det føles inni barnet. Hjelp barnet til å sortere tankene, og finne gode støttende tanker.

 

Møt barnet slik du selv vil ha behov for

Vi voksne er også redde innimellom. Hvordan ønsker du selv å bli møtt av de nærmeste rundt deg når du føler redsel og frykt? Det er nok ganske likt for de fleste mennesker. Vi ønsker å bli møtt med forståelse og varme. Og hjelp til å komme videre.

 

Søk hjelp

Ikke vær redd for at ta kontakt med hjelpeapparatet om barnets engstelse vedvarer. Vi foreldre har ikke kunnskap om alt, og noen ganger må vi ha hjelp utenfra.

DET er å være en god forelder! 🥰

Ønsker du å vite hva Trygge Barn kan hjelpe deg med? Da er du velkommen til å klikke deg inn på Trygge Barns hjemmeside. Eller du kan kikke litt på den splitter nye foreldreportalen! 🤩 

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt! 

Varm klem, Ellen 😍

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.